Mitt Språk logotype
Skolverket logotype


Läromedel på Samiska


Samiska som andra språk – lärarvägledning riktar sig till lärare som undervisar nybörjare i nord-, syd- och lulesamiska som andraspråk i årskurserna 1–3 och 4–6.

Materialet grundar sig på sameskolans kursplan för samiska som andraspråk, enligt Läroplanen för sameskolan 2011 och betonar sambandet i nybörjar- undervisningen mellan samisk kultur, samernas historia och det nutida samhället.

Materialet är i sig självt inte något färdigt undervisningspaket utan ett hjälpmedel som man kan använda vid planering av undervisning.
Lärarvägledningen har en grammatisk och tematisk progression och materialet består av:

Samiska
  • Övningar som anknyter till ordförråds- och grammatiktemat (markerade som Elevblad)
  • Förslag på material och länkar till autentiskt material som man kan tillämpa på olika sätt i undervisningen, till exempel enligt exempelövningarna
  • Tips, idéer och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser
Materialet innehåller förslag på olika typer av autentiskt material som man kan tillämpa inom olika teman och använda för olika ändamål för att stödja alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och samisk kultur.


Vi hoppas att du som lärare får glädje av materialet i din undervisning!