Mitt Språk logotype
Skolverket logotype

Om läromedlen

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige.
Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har utökad rätt till modersmålsundervisning.
De har rätt till undervisningen även om språket inte är deras dagliga umgängesspråk i hemmet. De behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.

Samtidigt har det varit stor brist på läromedel i nationella minoritetsspråk och därför erbjuder Skolverket läromedel för grundskolan i:

Jiddisch
Romani Chib
Samiska
Finska
Meänkieli

Både modersmålslärare och företrädare för nationella minoriteter har efterlyst nya material för undervisning. Ett område som man prioriterat är materiel för elever som har liten kunskap i språket.

en larare

Läromedlen har producerats av erfarna modersmålslärare i nära samarbete med Skolverket. Södertörns högskola och Uppsala universitet har bidragit med språkvetenskaplig kompetens. Sameskolstyrelsen, representanter för modersmålslärare i nationella minoritetsspråk och företrädare för de nationella minoriteterna har gett värdefulla synpunkter. Vi hoppas läromedlen bidrar till att öka kvaliteten i undervisningen i nationella minoritetsspråk.

Se introduktionsfilmen på de nationella minoritetsspråken:Mer information hittar du här: