Mitt Språk logotype
Skolverket logotype


Läromedel på Meänkieli


Modersmål

Nationellt minoritetsspråk meänkieli som andraspråk – lärarvägledning. Materialet är riktat till dig som är modersmålslärare och undervisar i meänkieli som andraspråk på grundskolans årskurser 1-3, 4-6 och 7-9.

Lärarvägledningen grundar sig på kursplanen i meänkieli som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur, historia och det nutida samhället.
Materialet är ett hjälpmedel som du kan använda vid planering av undervisning.

meankieli barn

Lärarvägledningen har en grammatisk och tematisk progression. Det innehåller bland annat:

  • Övningar som anknyter till ordförråds- och grammatiktemat
  • Förslag på material och länkar till autentiskt material som du kan tillämpa på olika sätt i undervisningen, till exempel enligt exempelövningarna
  • Tips, idéer och färdiga övningar för att undervisa om språkliga, kulturella, historiska och samtida företeelser
Materialet består förslag på olika typer av autentiskt material som du kan tillämpa inom olika teman och använda för olika ändamål för att stödja alla delar i kursplanens centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, texter, språkbruk och tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur.


Hoppas att du kommer att ha mycket nytta av materialet!