Mitt Språk logotype
Skolverket logotype

Läromedel på Jiddisch

Sholem aljechem!

Det här är början på en resa till ett judiskt språk och en judisk värld, som du säkert har hört talas om. Kanske talar eller talade någon i din släkt jiddisch? Kanske var det någon i din släkt som kom ifrån ett land där många judar talade jiddisch på nittonhundratalet. Eller så har du bara en nyfikenhet för språket?

Du kommer kanske att känna igen några ord, eftersom det är ett närbesläktat språk med svenska och även har ord som finns i hebreiska. Du kanske har hört judarna i Sverige eller i andra länder använda en hel del ord och fraser från jiddisch.
Hoppas att det blir en spännande resa!


Titta på film

I läromedlet finns filmer med en familj, som ska hjälpa dig att lära dig jiddisch. Så här kan du arbeta med filmerna:

 • Titta först på filmen
 • Förstår du lite? Berätta! Om du vill kan du läsa manus till filmen på svenska
 • Titta på filmen en gång till utan manus


Säg efter

Materialet är i sig självt inte något färdigt undervisningspaket utan ett hjälpmedel som du kan använda vid planering av undervisning. Lärarvägledningen har en grammatisk och tematisk progression och materialet består av:

 • En bra muntlig övning är att stoppa filmen efter varje replik och säga efter
 • Du kan också öva genom att titta på en kort scen i taget och sen stänga av ljudet, titta och säga replikerna själv
På det här sättet kan du öva med alla filmer i läromedlet.


Lyssna på ljud
I läromedlet finns det många fraser, ord och meningar på jiddisch som du kan lyssna på.
Testa gärna här:
Om du inte hör något ljud kan du prova att uppdatera sidan, då brukar det fungera.

Övningar

När du ser en bok är det dags att göra en övning. Det kan vara skrivövningar eller läsövningar som du gör enskilt, parvis eller i grupp. Du kan behöva skriva ut en övning men ofta kan du läsa eller fylla i den direkt på webben.

När en övning är skrivbar kan du behöva ladda ner den på din dator för att kunna fylla i. Det gäller även pdf med ljud-symbol, hör du inget kan du välja att ladda ner den för att kunna lyssna.

Det är flera personer som har bidragit till tillkomsten av detta läromedel

Vi tackar alla som medverkat i filmerna. Ett särskilt stort tack till Genia, Israel, Helene, Daniel, Josef, Hanna och Samuel.

Lars Bevengut, som har filmat, klippt och gjort en hel del grafiskt arbete. Manus är skrivna av Paula Grossman. Ricky David har tillsammans med mig planerat upplägget och assisterat med uppgifter och anpassning till målgruppen.

Sarah Shulman har medverkat i en av Alef-Bes filmerna och även funnits med i framtagning av några övningar.. Staffan Böös och Jean Hessel har hjälpt till med korrekturläsning och goda råd.

Tack också till

Lennart Kerbel, som generöst gav tillåtelse att använda, av Megilla-förlaget, tidigare utgivna texter och noter samt texter och ljud ur boken Jiddisch 2000.

Sångerskan Shura Lipovsky, som enkom för detta ändamål, spelat och sjungit in sången Oj Vej Tate. Barbara Kirshenblatt-Gimblett för tillåtelse att använda hennes far, Mayer Kirshenblatts bilder i Tema 2.

Naima Welin Grossman, som talat in text och sång tillsammans med Paula. Helene Don Lind som talat in en dialog. Släktingar till Estera Katz och Renata Biterman, som tillåtit användande av sången Yiddish, Yiddish.

Författare och fotograf och tillika ansvarig för innehållet i läromedlet är Paula Grossman, Prosodia ab.


Läromedlet är avsett för nybörjare både på mellanstadiet och högstadiet. Lärare och elever får tillsammans avgöra vilka övningar som passar bäst. Förutom allt som finns i det här webbaserade läromedlet, finns det andra läromedel på jiddisch som du kan komplettera med och som vi kommer att hänvisa till i materialet.

 • För att du lättare ska kunna lära dig läsa jiddisch-alfabetet kan du använda boken "Lära läsa jiddisch lätt"
 • I boken Tio Pinnar i luften, Sagor, sånger, ordspråk, lekar och gåtor på de nationella minoritetsspråken och svenska. Boken finns hos Skolverket
 • Tema Modersmål , Jiddisch finns information om fler läromedel för undervisning i jiddisch

Bra hemsidor
 • På nätet finns en utmärkt och rolig nybörjarkurs - Yiddish POP
 • I programmet U-Talk, Talk Now Yiddish finns det temaordlistor med ljud och roliga spel. Skolan kan köpa Talk Now för nybörjare, för nedladdning till en dator
 • Bildlexin är en temabaserad bildordbok. Du klickar på en bild och får se och höra det på jiddisch
 • Här är ett läromedel framtaget för engelsktalande barn i USA, Yiddish far kinder Din lärare kommer att visa vilka avsnitt du kan arbeta med
 • Du kan också ta del av program på UR på jiddisch: Titta till exempel på Allt i kartong

Tangentbord
När du ska skriva på jiddisch med jiddischbokstäver behöver du ett jiddisch-tangentbord

Det kan du hitta på:
Lexilogos

Ordlistor
Yiddish dictionary lookup. Google translate. Yiddish dictionary online.


Om du vill veta mer om judendom, helger och traditioner kan du titta här:

Hemsidor:
Judiska församlingen i Stockholm. SO-rummet.
Litteratur:
"Judendomen - kultur, historia, tradition" av Bente Groth, Natur och Kultur, 2002 , ISBN 91-27-07389-0, 978-91-27-07389-0 "Så här går det till. Judisk vardag och helg" av Henry Gersh, Hillelförlaget 1999, ISBN 91-85164-48-8, 978-91-85164-48-6