Mitt Språk logotype
Skolverket logotype


Mer om familjen Jiddisch

Här får du veta lite mer om familjen. Du får veta vilka språk de talar och varifrån farföräldrarna kommer.


camera Titta på filmen

 • Förstår du lite? Berätta
 • Läs manus till filmen
 • Titta på filmen en gång till utan manus.


camera Svara på frågorna

 • Vi alt iz Helens shvester?
 • Vi alt iz di kinders bobe?
 • Velches jor iz der zejde gekumen kejn Shvedn?
 • Vu vojnt di familje?
 • Vu vojnt Daniels bruder?

An album אַן אַלבום

Isroel plockar fram ett släktalbum.


camera Titta på filmen

  1. Är det något du inte förstår?
  2. Läs manuset.
  3. Titta på filmen igen utan att titta i manus. Förstår du allt nu?


camera Svara på frågorna

  1. Vi alt iz Isroel ojf dem bild?
  2. Vifl shvester un brider hot Genia?
  3. Vo vojnt Helenes shvester mit ir familje?
  4. Vifl zin hot Helenes shvester?

Släktträd

Släktord verter fun der mishpoche װערטער פֿון דער משפּחה
Här är några släktord som ska översättas.


camera Titta på filmen och gör som du instrueras:camera Vem är vem i släkten?
  1. Titta på släktträdet der shtambojm דער שטאַמבױם och gör övningen.
  2. Titta på släktträdet igen. Ställ frågorna nedan till varandra. Det kan finnas alternativa svar.

Exempel:
- Ver iz Chanele?
- Zi iz Helens un Daniels tochter eller Zi iz Daniels shvester eller…?

  1. Ver iz Genia?
  2. Ver iz Isroel?
  3. Ver iz Josef?
  4. Ver iz Daniel?
  5. Ver iz Romana?
  6. Ver zajnen Shmuel un Chanele?


bok Mitt släktträd


Rita ett släktträd och skriv namnen på dina släktingar. Skriv med jiddischbokstäver. Be din lärare om hjälp att skriva om du inte vet hur. Vet du inte vad de heter skriver du: Ich vejs nisht איך װײס נישט som betyder ”jag vet inte” .


bok Skriv av och komplettera följande meningar:
  1. Majn mame hejst _____________________
  2. Majn tate hejst _____________________
  3. Majn bobe ojf majn tates tsad hejst __________________
  4. Majn zejde ojf majn mames tsad hejst _________________
  5. Majn elterbobe hejst _____________
  6. Majn bobe un zejde ojf majn tates tsad hobn _________ ejniklech
  7. Majn bobe un zejde ojf majn mames tsad hobn _________ ejniklech
nya ord naje verter נײַע װערטער                            
inte                                            nisht
nit
נישט
ניט
lite a bisl אַ ביסל
mycket a sach אַ סך
inget gornisht גאָרנישט

!דאָס איז גאָרנישט מיט גאָרנישט
Dos iz gornisht mit gornisht!
Det är värdelöst!


bok Skrivövning

Översätt följande meningar:

 • Ich farshtej nisht.
 • Er farshtejt ojch nisht.
 • Zi lernt zich italjenish.
 • Zi ret a bisl frantsejzish.
 • Zej farshtejen nisht, vos ich zog.
 • Zej farshtejen a sach english un zej kenen redn a bisl.
 • Di mame farshtejt a bisl jiddisch. Der tate farshtejt a sach.
 • Farshtejstu a bisl? Nejn, ich farshtej gornisht.


Fler hälsningsfraser

A shmues אַ שמועס
A shmues, eller a shmis (på pojlish jiddisch), betyder ett samtal eller en konversation.


bok Övning
  1. Lyssna på אַ שמועס

  2. Öppna shmues-texten och försök följa med i dialogen.
  3. Skriv ner de telefonnummer som du hör.
  4. Kanske behöver du repetera siffrorna?
  5. Läs shmues-texten med en kamrat.
När man frågar "Hur är det?" eller "Hur står det till?" på jiddisch så säger man "Vad hör sig?" Vos hert zich? Man kan också fråga Vos machstu? Som egentligen betyder "Vad gör du?".

bok Övning

Lyssna på "rappen".

  Den betyder:
  "Hur är det? Tack bra.
  Vad ser du? Jag ser dig.
  Vad hör du? Jag hör musik.
  Vad gör du? Jag sjunger en sång."

  1. Lär dig "rappen" utantill.
  2. Lyssna igen och skriv ned det du hör, om du kan med jiddische ojsies, annars transkriberat eller blandat. Du kan se det rätta här.
  3. Träna "rappen" med en kamrat. En frågar och den andra svarar.