Mitt Språk logotype
Skolverket logotype


Lite grammatik

Här kommer du lära dig om olika personliga pronomen och om verbet heta.


speaker Övning

Öva på följande personliga pronomen:

jag ich                          איך
du du                             דו
han er                             ער
hon zi                               זי
det/den es                             עס
man men/me             מען/מע
vi mir                           מיר
ni ir                              איר
de zej                              זײ
Bra att veta om pronomet "man"

Ordet "man" heter på jiddisch me då det står före verbet och men då det står efter verbet.

Exempel:

- Me ret shvedish in Shvedn.
- In Shvedn ret men shvedish.


Regler för verbet heta

  • För "han, hon, det, man, ni" lägger man till ett ט i slutet.
  • För "du" lägger man till סט.
  • För "vi" och "de" gäller att man adderar ett ן på slutet.
  • När det gäller verbet hejsn, så finns det redan ett s med. Man lägger inte till ett s till för "du" och "ni".
  • De flesta verb som slutar på ן eller ען i infinitiv har samma böjningsmönster som הײסן.

heta hejsn הײסן                                                     
jag heter                                                         ich hejs איך הײס
du heter du hejst דו הײסט
han heter er hejst ער הײסט
hon heter zi hejst זי הײסט
det heter es hejst עס הײסט
man heter men/me hejst מען/מע הײסט
     
vi heter mir hejsn מיר הײסן
ni heter ir hejst איר הײסט
de heter zej hejsn זײ הײסן
     
Heter du...? Hejstu? ...הײסטו
Vad heter du? Vi hejstu? װי הײסטו


bok Skrivövning

Att lära sig något utantill heter på jiddisch: fun ojsenvejnik פֿון אויסנווײניק

  • Notera ändelserna och öva enligt mallen ovan tills du kan det utantill.
  • Fyll i verbet heta, hejsn הײסן i mallen och jämför med tabellen ovan. Du kan transkribera (skriva med svenska bokstäver) eller ännu bättre, skriva med jiddische ojsies.
  • Jämför med facit
  • Prova att böja verbet tala, redn רעדן i mallen.
  • Jämför med facit