Mitt Språk logotype
Skolverket logotype


Historia & fakta

Här kommer du att få lära dig om judiska namn och om jiddisch ursprung.

Judiska förnamn

I "Jiddischland" hade man ofta tre namn - ett på hebreiska, ett på jiddisch och ett på landets språk. I Sverige på 50-talet kunde en ashkenazisk judisk pojke heta till exempel Gösta på svenska, Josef på hebreiska och Jossl på jiddisch. En flicka kunde heta Eva på svenska, Chava på hebreiska och Chave eller Chavele på jiddisch.

Man bildar ofta smeknamn och kallar barnen vid dem. Då får namnet ändelsen -le, som betyder "liten". Man kan också lägga till andra ändelser t ex -ik eller -ek. Exempel: Chane - Chanele, Shmuel - Shmulik, Perl - Perele, Sore - Sorele.

Exempel på några namn, a por nomen: David - Dovid, Josef - Josl, Isak - Itsik, Sara - Sore, Rebecka - Rivke, Rakel - Rochl.
Hostu a jiddischer nomen? Vos iz dajn jiddischer nomen? Vilstu hobn a jiddischer nomen? Frejg dajn lerer un vejl a nomen.


bok Judiska efternamn

 • Vad tror du att dessa efternamn betyder? Shvarts, Klein, Silber, Mandelboim.
 • Vad heter du i efternamn? Är det ett ashkenaziskt judiskt namn? Vet du vad det betyder? Har någon i din släkt ett ashkenaziskt efternamn? Känner du någon annan som har ett ashkenaziskt namn? Fråga dina föräldrar om de vet var ert efternamn kommer ifrån och vad det betyder.
 • Titta på dessa sidor om du vill hitta betydelser på judiska efternamn:
Jewish Currents Surnames behind the name Wiktionary Jewish surnames


Titta i Alefbejs. Hitta bokstäverna som finns i ditt för- och efternamn. Har du ett judiskt namn (hebreiskt), så skriv det också. Försök skriva dina föräldrars och din bästa väns namn på jiddisch. Det gör inget om det inte blir helt korrekt.

Jiddischens ursprung


bok Jobba i grupp och diskutera följande frågor:

 • Har ni hört jiddisch någon gång? Hur låter jiddisch? Liknar det något annat språk som ni känner igen?
 • Varifrån kommer språket jiddisch ursprungligen? Vad tror ni?
 • Hur gammalt tror ni att det är?

Titta på kartan från år 1190. Området, där jiddisch började talas är markerat.

Jiddisch karta


Pilarna visar varifrån judarna kom till det här området Lothringen, som ligger vid floden Rehn i det nuvarande Tyskland. Den medeltidstyskan som talades där blev även judarnas språk. Judarna hade alltid haft hebreiskan som traditionsbärande språk och det språk man använder vid gudstjänsterna. Därför blev det ett stort inslag av hebreiska ord och uttryck i språket.

  4. Varför flyttade judarna till Rehndalen?

  Försök hitta svaret på nätet. Här hittar du fakta på engelska.

Skriftspråket

Oavsett var i världen och under vilken tidsperiod man levt, så har judarna lärt sig skriva och läsa hebreiska. Det handlar då inte om det språket vi idag kallar hebreiska, den moderna hebreiskan, utan snarare ”loshn-kojdesh” – det heliga språket, som böner och Tora och Talmud är skrivna på. Judarna skrev ned det nya språket på det enda alfabet de kunde – nämligen det hebreiska. Den övriga befolkningen var vid den tiden, i stort sett, varken läs- eller skrivkunnig.

Jiddisch karta

Det här är ett utdrag från en ordbok från år 1542, utgiven av Elia Levita. Det är ordlistor på fyra språk, från vänster till höger: tyska, latin, hebreiska, jiddisch.
När man började skriva på jiddisch, skrev man med hebreiska bokstäver. Man fortsatte göra så med viss anpassning av alfabetet.


bok Jobba i grupp och svara på följande frågor:

 • Varför tror ni att man skrev med hebreiska bokstäver istället för med det latinska alfabetet?
 • I vilka länder har det talats jiddisch?
 • Hur kommer det sig att man talade och fortfarande talar jiddisch i så många länder?
 • Var talar man jiddisch nu?
 • Hur många människor talar jiddisch idag?
 • Hur många talade jiddisch före andra världskriget?

Hitta svar på flera av frågorna här.

På 1800-talet och fram till andra världskriget, levde hälften av judenheten i världen i Östeuropa, som idag är uppdelat på ett stort antal länder, Ryssland, Polen, de baltiska länderna, Vitryssland, Ukraina med flera. De flesta av dessa judar var jiddischtalare. En del jiddischtalare levde också i början av 1900-talet, i USA och Argentina.

 • Hur kommer det sig att man talade jiddisch där? Jiddisch kom ju ifrån tyska områden.
 • Kan ni hitta ord från andra språk än tyska och loshn-kojdesh i jiddisch?

Svar kan ni bland annat hitta i Uppslagsverk Encyklopedi och i boken "Mitt folk - judarnas historia" av Abba Eban på sidorna 126 och 152.