Mitt Språk logotype
Skolverket logotype


Välkommen till Tema 1

Här kommer du att få lära dig följande:


Möt familjen Jiddisch
I läromedlet finns filmer med en familj, som ska hjälpa dig att lära dig jiddisch. Så här kan du arbeta med filmerna:
 • Presentera dig själv
 • Några hälsningsfraser
 • Sången: Gut morgn ajch
 • Känna igen några vanliga ord på jiddisch

Räkna upp till 20
 • Upp till 10
 • Från 10 till 20

Grammatik
 • Personliga pronomen
 • Verbet "heta"

Books


Alfabetet
 • Läsa från höger till vänster
 • Bokstäver och tecken för några vokaler
 • Bokstäver för några konsonanter
 • Läsa stavelser och korta ord
 • Känna igen fler bokstäver och bokstävernas ljud

Historia & fakta
 • Judiska för- och efternamn
 • Jiddischens ursprung