Mitt Språk logotype
Skolverket logotype


Lärarvägledning är riktad till lärare som undervisar i finska som andraspråk på grundskolans årskurser 4–6 och 7–9. Den grundar sig på kursplanen i finska som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan sverigefinsk kultur, historia och det nutida samhället. Elevboken innehåller texter för elever med finska som andraspråk.


Aino & Hugo textbok
Aino & Hugo övningsbok